Сектори

Информации

Пребарување

Loading

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Сектори

СЕКТОР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ РАБОТИ

Пом.директор

 • Ги организира и раководи работите во секторот и Подружниците;
 • Го испитува и анализира пазарот во земјата и странство;
 • Изнаоѓа и огранизира продажба на нови пазари во земјата и во странство;
 • Изготвува и предлага ценовници за продажба на дрвни и други производи;
 • Изготвува и спроведува долгорочни, среднорочни и годишни планови за развој на секторот, продажба на дрвни сортименти и други производи;
 • Склучува Договори со коминтенти за продажба и набавка;
 • Го следи извршувањето на предвидените планови и Договори во секторот;
 • Соработува со останатите Сектори во Дирекцијата;
 • Соработува со организации и институции кои се бават со проблематика од делокругот на секторот;
 • Организира советувања за стручно унапредување на кадарот;
 • Учествува на саеми;

Врши и други работи и работни задачи по налог на Директорот на претпријатието.

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

 • mkdsumi

Монографија 1998-2008

 • mkdsumi

Списание

СИЗП

 • mkdsumi

МКФФИС

 • mkdsumi

Контакт