Сектори

Информации

Пребарување

Loading

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Сектори

СЕКТОР ЗА ШУМАРСТВО

Пом.директор

 • Ги планира и координира работите при изградба на шумски комуникации
 • Изготвува и спроведува годишни и периодични планови во врска со искористувањето на градежната механизација
 • Планира распоред на механизација по подружници и работилишта;
 • Ги планира и координира работите при изградба на шумски комуникации;
 • Изготвува и предлага глобални програми за модернизација на механизацијата ;
 • Предлага мерки за зголемување на продуктивноста и економичноста на работењето во областа на механизацијата;
 • Соработува и со други организации кои се занимаваат со проблематиката од областа на тешката  механизација;
 • Врши и други работи и работни задачи од својот делокруг, а кои не се опфатени со овој опис по налог на Директорот.

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

 • mkdsumi

Монографија 1998-2008

 • mkdsumi

Списание

СИЗП

 • mkdsumi

МКФФИС

 • mkdsumi

Контакт