Сектори

Информации

Пребарување

Loading

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Сектори

СЕКТОР ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ, ПОДИГАЊЕ, ЕКОЛОГИЈА И ЛОВ

Пом.директор

 • Изготвува и го следи извршувањето на годишната програма од оваа област;
 • Ги следи сите законски одредби од областа на заштита   на шумите и се грижи за нивна правилна примена;
 • Изготвува годишен план за заштита на шумите од бесправни сечи: се грижи за спроведување на истиот и ја координира работата на оваа служба на ниво на ЈП;
 • Го следи и го насочува работењето на регионалните центри за заштита на шумите;
 • Предлага можности за развој на работењето од оваа област на ниво на ЈП;
 • Континуирано ја прати појавата на растителни болести и штетници во шумите, објекти за производство на саден материјал и предлага мерки за сузбивање на истите на ниво на ЈП;
 • Обезбедува навремено и квалитетно доставување на извештаите до ИДП службата и соработува со истата;
 • Извршува и други работи по налог на Директорот.

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

 • mkdsumi

Монографија 1998-2008

 • mkdsumi

Списание

СИЗП

 • mkdsumi

МКФФИС

 • mkdsumi

Контакт