Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Контакт

ЈП Национални шуми - Скопје

Адреса: Ул.Булевар“Св.Климент Охридски“ Бр.68 Скопје-Центар

Тел: +389 2 2581 080 - Централа

Тел: +389 2 2581 083 - Директор

Web: www.mkdsumi.com.mk

E-mail:komunikacii@mkdsumi.com.mk

Овластени службени лица за прием на пријави од укажувачи

Николчо Киров

E-mail:Николчо Киров

тел.02/2581-080

Овластени службени лица за посредување со информации од јавен карактер

Фатима Шкријељ

E-mail:Фатима Шкријељ

тел.02/2581-080

Контакт информации на вработените

- Контакт информации на вработените

Ред Бр. Подружница Адреса Раководител ТЕЛЕФОН Подружница
1. “Серта”-Штип Сутлак бр.3 Благој Анчев
тел. 070407002
032 394 071
факс
032 385 020
2. “Беласица”-Струмица Ленинова бб Васил Коцев
тел. 072314312
034 346 667
факс
034 346 657
3. “Кајмакчалан”-Битола Борис Кидрич 33 Зоран Ристевски
тел. 070312052
047 220 873
047220 870
факс
047 220 872
4. “Куманово”-Куманово 11 Ноември бб Луан Бајрами
тел. 071313898
031 414 450
расадник
031 420 552
5. “Бор”-Кавадарци Шишка 53 Никола Лозановски
тел. 070345460
043 412 140
043 400 356
факс
043 412 569
расадник
043 444 207
6. “Стогово”-Дебар 8-ми Септември 53 Рами Љата
тел. 070241306
046 831 350
7. “Лешница”-Тетово В.Смилевски бб Лазар Ѓорѓевски
тел. 070318816
044 333 214
8. “Шар” - Гостивар Бул.Бр.Гиновски 165 Милан Геговски
тел. 072207981
042 212 205
042 221 428
9. “Малешево”-Берово Маршал Тито 1 Марјан Соколчевски
тел. 071313742
033 471 045
факс
033 471 227
10. “Плачковица”-Радовиш А.Македонски бб Ивана Божинова
тел. 38970306243
032 635 199
факс
032 635 188
11. “Кожув”-Гевгелија Гевгел. Партиз. Одреди 7 Саве Марачков
тел. 072314379
034 213 286
034 213 296
12. “Шумарство”-Св. Николе Ванчо Ангелов 23 Благој Илиев
тел. 072207795
032 444 181
032 440 039
13. “Саланџак”-Валандово Првомајска 6 Тихомир Шунтов
тел. 071389819
034 382 048
034 382 048
14. “Караџица”-Скопје   стовариште "Битпазар"    стовариште "Драчево"   стовариште "Петровец" Коста Новаковиќ Ѓерѓ Аљбани
тел. 070444460
02 2467 489
02 2466 225
факс
02 2467 490
02 2621 446
02 2791 088
02 2561 345
15. “Липа”-Крушево Маршал Тито бб Јанче Јанески
тел. 070340031
048 477 247
048 477 247
16. “Црн бор”-Прилеп Моша Пијаде бб Пеце Јовевски
тел. 070219829
048 434 311
048 431 581
факс
048 421 347
17. “Јабланица”-Струга Сервисна зона бб Васил Радиноски
тел. 071312930
046 786 788
046 782 566
факс
046 786 789
18. “Галичица”-Охрид Ј.Сандански 18 Славчо Голабоски
тел. 072207688
046 254 640
046 254 642
факс
046 254 641
19. “Лопушник”-Кичево Магистрален пат 36 Александар Којчески
тел. 078257073
045 224 273
045 224 275
045 225 320
045 222 380
факс
045 221 428
20. “Демир Капија”-Д.Капија Маршал Тито бб Сузана Филипова
тел. 072809438
043 366 236
043 366 703
факс
043 367 106
21. “Бабуна”-Велес Крали Марко 111 Ордан Тутунџиев
тел. 072809294
043 233 566
043 231 419
факс
043 234 810
22. “Голак”-Делчево Бул.Македонија бб Љупчо Петровски
тел. 070302732
033 411 563
факс
033 411 266
23. “Осогово”-Кр.Паланка св.Јоаким Осоговски бр.3 Ивица Митовски
тел. 072809435
031 375 030
031 375 138
факс
031 377 050
24. “Кратово”-Кратово Никола Тесла 1 Јорданчо Лазаревски
тел. 070318819
031 482 105
факс
031 481 557
25. “Равна Река”-Пехчево Индустриска бб Златко Николовски
тел. 070406969
033 441 120
033 441 499
факс
033 441 311
26. “Преспадрво”-Ресен Корчуланска бб Томе Веловски
тел. 072239155
047 451 972
047 451 640
27. “Плачковица”-Виница Илинденска бб Бојан Петков
тел. 070340072
033 361 335
факс
033 361 622
28. “Осогово”-Кочани Дамјан Груев 1 Николчо Ефтимов
тел. 071276048
033 272 146
033 273 410
факс
033 279 720
29. “Бигла” - Демир Хисар 29-ти Ноември 19 Илче Тренчевски
тел. 072809375
047 276 533
047 276 031
факс
047 276 971
30. “Сандански”-Мак. Брод Маршал Тито 1 Новица Стојаноски
тел. 070 223 375
045 274 022
045 274 802
045 274 025
факс
045 274 026

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт