Информации

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

За Нас

Раководство

Директорка на ЈП “Национални шуми”

Јулиана Николова

e-mail: juliana.nikolova@mkdsumi.com.mk

На седница на Управниот одбор на ЈП“Национални шуми”, одржана на 16.06.2021 година, Јулиана Николова е избрана за директор на јавното претпријатие за стопанисување со шуми во државна сопственост “Национални шуми “п.о.Скопје. Мандатот на директорот е 4 (четири) години. Јулиана Николова e родена 1975 година во Велес, каде завршува основно и средно образование. Дипломира на Природно - математички факултет, отсек Информатика. Работни ангажмани - професор по информатика во Гимназија "Јосип Броз Тито" - Скопје, истовремено ангажирана на повеќе полиња како асистент, рецензент и учесник во работа на стручни проекти од областа на заштита на податоци. Еден мандат Пратеник во Собранието на РСМ, активен член на комисиите за Европски прашања, Образование, заменик член во Надворешни работи и Прашања на Избори и именувања. Претседател на групата за соработка со Балтичките земји. По завршување на мандатот во собрание, работи во Кабинетот на Министерот за локална самоуправа.

COVID-19 (корона вирус)

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

СИЗП

  • mkdsumi

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт