Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

За Нас

Раководство

Директор на ЈП “Национални шуми”

Валентин Груевски

e-mail: valentin.gruevski@mkdsumi.com.mk

Валентин Груевски е роден 1974 година во Битола. Основно и средно образование завршил во Битола, а дипломира на Економскиот факултет во Прилеп, каде и магистрирал. На местото в.д. директор на ЈП Национални шуми, доаѓа од ЈП Пазари од Битола, каде работи 20 години. Работел и како професор во средното медицинско училиште во Битола, советник во советот на општината, а од 2017 година и претседател на советот. Оженет, татко на Дамјан, Горјан и Огнен. Од 13.04.2022 год. согласно Одлуката од Управниот одбор на јавното претпријатие бр.02-249/4, стапи на функцијата в.д. директор на ЈП за стопанисување со државните шуми Национални шуми п.о. -Скопје Согласно Одлуката на Управниот одбор бр. 02-670/2 од 13. 09. 2022 година, а по објавениот Јавен конкурс за избор на директор на ЈП Национални шуми, како единствен кандидат на јавниот конкурс, за директор на ЈП Национални шуми п.о. Скопје, е избран Валентин Груевски. Мандатот на директорот на јавното претпријатие е 4 (четири) години.

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт