Сектори

Информации

Пребарување

Loading

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Сектори

СЕКТОР ЗА ПЛАН И АНАЛИЗА, ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВОЈ, ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ

Помошник директор

 • Осмислува и подготвува материјали за настап во медиумите, реклами, рекламен материјал;
 • Ги организира и координира работите од областа на  маркетингот и информирање,
 • Ги следи новите достигнувања од областа на информирањето и маркетингот преку домашна и странска литература;
 • Одговорен е за  ВЕБ-страна  на претпријатието пласира свои идеи, одговорен за фејсбук комуникацијата. Ја координира работата при уредување и издавање на списанието "Наши шуми";
 • Одговорен е за комуникација со јавноста ,соработува со  маркетинг и информативни куќи за презентирање на претпријатието извршува најсложени работи што се однесуваат на прашања за соработка со меѓународни  институции од областа на шумарството;
 • изготвува анализи, информации и извештаии во врска со соработката со меѓународните институции;
 • Ги координира  работите во врска  со проекти од  ИПАРД програмата.

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

 • mkdsumi

Монографија 1998-2008

 • mkdsumi

Списание

СИЗП

 • mkdsumi

МКФФИС

 • mkdsumi

Контакт