Информации

Пребарување

Loading

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Контакт

ЈП Национални шуми - Скопје

Адреса: ул.Перо Наков 128 Скопје

Тел: +389 2 2581 080 - Централа

Тел: +389 2 2581 083 - Директор

Факс: +389 2581 824

Web: www.mkdsumi.com.mk

E-mail:komunikacii@mkdsumi.com.mk

Ред Бр. Подружница Адреса Раководител ТЕЛЕФОН Подружница
1. “Серта”-Штип Сутлак бр.3 032 394 071
факс
032 385 020
2. “Беласица”-Струмица Ленинова бб 034 346 667
факс
034 346 657
3. “Кајмакчалан”-Битола Борис Кидрич 33 047 220 873
047220 870
факс
047 220 872
4. “Куманово”-Куманово 11 Ноември бб 031 414 450
расадник
031 420 552
5. “Бор”-Кавадарци Шишка 53 043 412 140
043 400 356
факс
043 412 569
расадник
043 444 207
6. “Стогово”-Дебар 8-ми Септември 53 046 831 350
7. “Лешница”-Тетово В.Смилевски бб 044 333 214
8. “Шар” - Гостивар Бул.Бр.Гиновски 165 042 212 205
042 221 428
9. “Малешево”-Берово Маршал Тито 1 033 471 045
факс
033 471 227
10. “Плачковица”-Радовиш А.Македонски бб 032 635 199
факс
032 635 188
11. “Кожув”-Гевгелија Гевгел. Партиз. Одреди 7 034 213 286
034 213 296
12. “Шумарство”-Св. Николе Ванчо Ангелов 23 032 444 181
032 440 039
13. “Саланџак”-Валандово Првомајска 6 034 382 048
034 382 048
14. “Караџица”-Скопје   стовариште "Битпазар"    стовариште "Драчево"   стовариште "Петровец" Коста Новаковиќ 02 2467 489
02 2466 225
факс
02 2467 490
02 2621 446
02 2791 088
02 2561 345
15. “Липа”-Крушево Маршал Тито бб 048 477 247
048 477 247
16. “Црн бор”-Прилеп Моша Пијаде бб 048 434 311
048 431 581
факс
048 421 347
17. “Јабланица”-Струга Сервисна зона бб 046 786 788
046 782 566
факс
046 786 789
18. “Галичица”-Охрид Ј.Сандански 18 046 254 640
046 254 642
факс
046 254 641
19. “Лопушник”-Кичево Магистрален пат 36 045 224 273
045 224 275
045 225 320
045 222 380
факс
045 221 428
20. “Демир Капија”-Д.Капија Маршал Тито бб 043 366 236
043 366 703
факс
043 367 106
21. “Бабуна”-Велес Крали Марко 111 043 233 566
043 231 419
факс
043 234 810
22. “Голак”-Делчево Бул.Македонија бб 033 411 563
факс
033 411 266
23. “Осогово”-Кр.Паланка св.Јоаким Осоговски бр.3 031 375 030
031 375 138
факс
031 377 050
24. “Кратово”-Кратово Никола Тесла 1 031 482 105
факс
031 481 557
25. “Равна Река”-Пехчево Индустриска бб 033 441 120
033 441 499
факс
033 441 311
26. “Преспадрво”-Ресен Корчуланска бб 047 451 972
047 451 640
27. “Плачковица”-Виница Илинденска бб 033 361 335
факс
033 361 622
28. “Осогово”-Кочани Дамјан Груев 1 033 272 146
033 273 410
факс
033 279 720
29. “Бигла” - Демир Хисар 29-ти Ноември 19 047 276 533
047 276 031
факс
047 276 971
30. “Сандански”-Мак. Брод Маршал Тито 1 045 274 022
045 274 802
045 274 025
факс
045 274 026

COVID-19 (корона вирус)

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

СИЗП

  • mkdsumi

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт