Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

И З В Е С Т У В А Њ Е

за ограничување на собирањето и откупот на плодови

на модра смрека  (JUNIPERIS COMMUNIS) во 2016 година

Согледувајќи ја состојбата на предвремено собирање и откуп на несозреани плодови од модра смрека на теренот, а по барање на регистрираните откупни фирми,  ЈП “Македонски шуми“ донесе Решение бр. 12- 26/139 од 22 Јули 2016 година со кое го ограничува времето за собирање и откуп на модра смрека во 2016 година.  Собирањето и откупот се одредува да започне на 15-ти Септември 2016 година.  Пред овој датум забрането е собирање и откуп на плодови модра смрека и секој кој ја прекршува оваа забрана ќе биде предмет на контрола и инспекција на овластените контролни органи според важечките законски одредби.

Собирањето и откупот на плодовите модра смрека ќе биде директно под контрола   на овластените контролни органи кои може да ги одземат собирачките дозволи од физички лица - собирачи, доколку собираат пред 15-ти Септември 2016 година, или утврдат неправилности при собирањето и евидентни штети на популацијата модра смрека (откорнување на цели стебла, сечење гранки, оголување на стебла, собирање незрели плодови и друго). Забрана за откуп ќе биде изречена и на правните лица – фирми ако откупуваат плодови модра смрека пред 15-ти Септември 2016 година, откупуваат незрели плодови, употребуваат несоодветна амбалажа и садови, и нехигиенско чување и складирање на плодовите во откупните пунктови.

            Пријавите за прекршителите на ова ограничување на собирањето и откупот на плодови модра смрека може да се достават до Подружниците на ЈП Македонски шуми, за да се превземат соодветни законски мерки против нив.

 

ЈП “МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ Скопје 

Назад

COVID-19 (корона вирус)

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт