Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

И З В Е С Т У В А Њ Е

за ограничување на собирањето и откупот на плодови

на модра смрека  (JUNIPERIS COMMUNIS) во 2016 година

Согледувајќи ја состојбата на предвремено собирање и откуп на несозреани плодови од модра смрека на теренот, а по барање на регистрираните откупни фирми,  ЈП “Македонски шуми“ донесе Решение бр. 12- 26/139 од 22 Јули 2016 година со кое го ограничува времето за собирање и откуп на модра смрека во 2016 година.  Собирањето и откупот се одредува да започне на 15-ти Септември 2016 година.  Пред овој датум забрането е собирање и откуп на плодови модра смрека и секој кој ја прекршува оваа забрана ќе биде предмет на контрола и инспекција на овластените контролни органи според важечките законски одредби.

Собирањето и откупот на плодовите модра смрека ќе биде директно под контрола   на овластените контролни органи кои може да ги одземат собирачките дозволи од физички лица - собирачи, доколку собираат пред 15-ти Септември 2016 година, или утврдат неправилности при собирањето и евидентни штети на популацијата модра смрека (откорнување на цели стебла, сечење гранки, оголување на стебла, собирање незрели плодови и друго). Забрана за откуп ќе биде изречена и на правните лица – фирми ако откупуваат плодови модра смрека пред 15-ти Септември 2016 година, откупуваат незрели плодови, употребуваат несоодветна амбалажа и садови, и нехигиенско чување и складирање на плодовите во откупните пунктови.

            Пријавите за прекршителите на ова ограничување на собирањето и откупот на плодови модра смрека може да се достават до Подружниците на ЈП Македонски шуми, за да се превземат соодветни законски мерки против нив.

 

ЈП “МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ Скопје 

Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт