Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Рангирани лица од јавниот оглас за вработување

Рангирани лица од јавниот оглас за вработување за 300 извршители (лица со инвалидност)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помошен работник

Име Презиме Вид на инвалидност Бодирање
Невзат Елезоски Лица - инвалиди на трудот 90
Туркијан Куртишев Лица со оштетен слух 89
Киро Петров Лица со оштетен вид 84.58727
Јулијана Чангулска Лица со оштетен вид 81
Сузана Ацковска

Лица со пречки во интелектуалниот развој

80
Јумни Реџепи Лица со телесна инвалидност 80
Митко Стевчев Лица со оштетен слух 78.82446
Феџри Хасани Лица со оштетен слух 78
Анета Дрчар Лица со пречки во интелектуалниот развој 76
Фатмир  Адеми Лица со пречки во интелектуалниот развој 76
Јалдизе Сефедини Лица со оштетен слух 75
Галабина Тодоровска Лица со пречки во интелектуалниот развој 74.59221
Димче Блажев Лица со пречки во интелектуалниот развој 74.13057
Џеват Фејзули Лица со оштетен вид 74
Истрет Бериша Лица со оштетен слух 73.27592
Рамадан Асани Лица со комбинирани пречки 73
Хасије Реџепи Лица - инвалиди на трудот 73
Сашо Тодоровски Лица со комбинирани пречки 72.79847
Виолета Стаматоска Лица со оштетен слух 72
Сабит Таири Лица со оштетен вид 72
Благојче Каревски Лица - инвалиди на трудот 72
Ване Ѓорѓиев Лица - инвалиди на трудот 72
Бертон Сефули Лица со пречки во интелектуалниот развој 72
Ариф Арифи Лица - инвалиди на трудот 71.96429
Горанчо  Митев Лица со оштетен слух 71.91238
Наталија Ангеловска Лица со пречки во интелектуалниот развој 71.59447
Боби Трајковски Лица со оштетен вид 71.56676
Јорданка Богеска Лица со пречки во интелектуалниот развој 71.25788
Лазар Костадинов Лица со пречки во интелектуалниот развој 71.07246
Сабедин Салихаси Лица со пречки во интелектуалниот развој 71
Сузана Трендевска Лица со пречки во интелектуалниот развој 71
Сефо Бајрамов Лица со пречки во интелектуалниот развој 71
Мевмед Усеини Лица со оштетен вид 71
Мито Момироски Лица со телесна инвалидност 71
Хакил Мемети Лица со пречки во интелектуалниот развој 71
Димитар Котарски Лица со пречки во интелектуалниот развој 70.77705
Тереза Караташева Лица со пречки во интелектуалниот развој 70.25708
Соња Димишковска Лица со оштетен вид 70
Асан Исмани Лица со телесна инвалидност 70
Иљчо Димитровски Лица со пречки во интелектуалниот развој 69.94432
Игор Ѓоргиевски Лица со комбинирани пречки 69.1243
Шадије Селимовска Лица со пречки во интелектуалниот развој 69
Љупчо Трпчевски Лица со пречки во интелектуалниот развој 68.52666
Усен Гази Лица - инвалиди на трудот 68
Дејан Цветковски Лица со телесна инвалидност 68
Светлана Пулеска Ристова Лица со оштетен вид 67.8921
Татјана  Симијонова Лица со пречки во интелектуалниот развој 67.6153
Саша Сиљановски Лица со комбинирани пречки 67.59748
Агрон Бериша Лица со оштетен слух 67.27592
Горан Анкиевски Лица со пречки во интелектуалниот развој 67.22329
Јакуп Ајети Лица со оштетен слух 67.00047
Рамис Амедов Лица со пречки во интелектуалниот развој 67
Славе Анѓелески Лица со пречки во интелектуалниот развој 67
Дарко Шуман Лица со оштетен вид 66.87246
Сенат Османовски Лица со оштетен слух 66.78374
Билјана Димовска Лица со пречки во интелектуалниот развој 66.75317
Максут Велиоски Лица со пречки во интелектуалниот развој 66
Сузе Станоевска Лица со комбинирани пречки 66
Арсим Алими Лица со оштетен слух 65.92368
Никола Димоски Лица со пречки во интелектуалниот развој 65.74061
Ифтим Тренчев Лица - инвалиди на трудот 65.64308
Даница Ковачка Лица со оштетен вид 65.18433
Богданчо Јанев Лица со пречки во интелектуалниот развој 65.16121
Енес Рамадановиќ Лица со комбинирани пречки 65
Јасер Мурати Лица со комбинирани пречки 65
Ѓунеш Мемед Лица со пречки во интелектуалниот развој 65
Ѓултен Фејзовска Лица со оштетен слух 65
Дурим Аземи Лица со пречки во интелектуалниот развој 65
Султана Јошева Лица со оштетен вид 64.76441
Пеце Ангелевски Лица со комбинирани пречки 64.19941
Стојанчо Алексовски Лица со комбинирани пречки 64.1243
Ласте Јовановски Лица со пречки во интелектуалниот развој 64
Ангел Стојковски Лица со комбинирани пречки 64
Фадил Бајрами Лица со пречки во интелектуалниот развој 64
Емин Бектешовски Лица со оштетен слух 64
Бурхан Махмудовски Лица со оштетен слух 63.92368
Стојна Шаптева Лица со пречки во интелектуалниот развој 63.90118
Силвана Ангелова Лица со пречки во интелектуалниот развој 63.69783
Шабан Ајдини Лица со пречки во интелектуалниот развој 63.38133
Бојан Арсовски Лица со телесна инвалидност 63.23407
Седат Аљиљи Лица со оштетен слух 63
Селам Јашари Лица со оштетен вид 63
Анер Рамадановиќ Лица со телесна инвалидност 63
Антонио Костов Лица со телесна инвалидност 63
Беким Асипов Лица со оштетен слух 63
Сабри Шаќири Лица со пречки во интелектуалниот развој 63
Денис Алиевски Лица со оштетен слух 63
Биљана Махмудовска Лица со оштетен слух 62.99097
Лена Јовановиќ Лица со пречки во интелектуалниот развој 62.87902
Васе Милески Лица со телесна инвалидност 62.7822
Видан Колтовски Лица со комбинирани пречки 62.68237
Орце Јованов Лица со пречки во интелектуалниот развој 62.52234
Живко Трајкоски Лица со комбинирани пречки 62.50117
Светлана Алексовска Лица - инвалиди на трудот 62.38349
Сашо Петковски Лица - инвалиди на трудот 62
Демиран Веселоска Лица со пречки во интелектуалниот развој 62
Стоилче Гоцевски Лица со телесна инвалидност 62
Далибор Јованов Лица со пречки во интелектуалниот развој 62
Мартин Атанасов Лица со пречки во интелектуалниот развој 62
Петрана Кареова Лица со пречки во интелектуалниот развој 62
Премтим Марке Лица со пречки во интелектуалниот развој 62
Асан Шабанов Лица со телесна инвалидност 62
Мустафа Бекировски Лица со оштетен слух 62
Елза Алиевска Лица со оштетен слух 62
Рамиз Веселоски Лица со пречки во интелектуалниот развој 62
Азис Зендели Лица со телесна инвалидност 61.95786
Воислав Кировски Лица со оштетен слух 61.84744
Роберт Бошковски Лица со пречки во интелектуалниот развој 61.73523
Игнат  Стоименов Лица со пречки во интелектуалниот развој 61.37187
Стевчо Давидоски Лица со оштетен вид 61.24938
Бејтула Бафтијари Лица со оштетен слух 61
Гзим Емин Лица со пречки во интелектуалниот развој 61
Стефка Данчевска Лица со телесна инвалидност 61
Васе Тодоровски Лица со пречки во интелектуалниот развој 60.79186
Кристина Фиданска Лица со пречки во интелектуалниот развој 60.71621
Владо Синадиновски Лица со комбинирани пречки 60.64651
Николче  Богоески Лица со телесна инвалидност 60.49745
Ивица Станковски Лица - инвалиди на трудот 60.44619
Ивица Сојановски Лица - инвалиди на трудот 60.24606
Здравко Маџунковски Лица со комбинирани пречки 60.24556
Тони Николов Лица со оштетен вид 60.24081
Јана Лазарова Лица со телесна инвалидност 60.18204
Оливер Пејчиќ Лица со оштетен слух 60.13361
Ѓорги Глигороски Лица со пречки во интелектуалниот развој 60.00089
Благојче Стојанов Лица со пречки во интелектуалниот развој 60
Силвана  Банушевска Лица со пречки во интелектуалниот развој 60
Влајко Трајков Лица - инвалиди на трудот 60
Јаворка Стојменова Лица со пречки во интелектуалниот развој 59.99467
Сузана Стевановска Лица со оштетен слух 59.57172
Зоран Станковски Лица со пречки во интелектуалниот развој 59.54102
Ристо Јорданов Лица со телесна инвалидност 59.36784
Вељан Филиповски Лица со пречки во интелектуалниот развој 59.36259
Даниел Крстевски Лица со оштетен вид 59.36045
Давор Цветковски Лица со пречки во интелектуалниот развој 59.21441
Перихана Асаноска Лица со комбинирани пречки 59.08436
Сашо Лакордов Лица со комбинирани пречки 59.05108
Орхан Дафто Лица со пречки во интелектуалниот развој 59
Дејан Блажевски Лица со пречки во интелектуалниот развој 58.97944
Винета Мицевска Лица со пречки во интелектуалниот развој 58.95861
Коста  Ќука Лица со комбинирани пречки 58.67971
Стојан Анѓеловски Лица со пречки во интелектуалниот развој 58.59152
Катерина Анчевска Лица со пречки во интелектуалниот развој 58.36039
Тони Костов Лица со пречки во интелектуалниот развој 58
Марика Нацева Лица - инвалиди на трудот 57.79249
Мирјана Свеќанцоска Лица - инвалиди на трудот 57.7756
Коце Здравев Лица - инвалиди на трудот 57.76807
Марина Стаменова Лица со оштетен вид 57.701
Бојан Лазевски Лица со пречки во интелектуалниот развој 57.61417
Анѓела Митева Лица со пречки во интелектуалниот развој 57.5724
Ѓоко Костов Лица со телесна инвалидност 57.31588
Букурије Беља Лица со пречки во интелектуалниот развој 57.20815
Игор Макиќ Лица со пречки во интелектуалниот развој 57.12058
Раде Зафировски Лица со телесна инвалидност 57.09263
Наташа Димоска Лица со комбинирани пречки 57.02424
Мико Муфа Лица со оштетен вид 57
Александра Вељковска Лица со пречки во интелектуалниот развој 56
Билјана Дамевска Лица - инвалиди на трудот 56
Минир Рамадани Лица со телесна инвалидност 56
Рената Ѓуровска Лица со пречки во интелектуалниот развој 56
Јаким Максимовски Лица со пречки во глас, говор и јазик 50.54179

 

Референт

Име Презиме Вид на инвалидност Бодирање
Нора Ковачева Лица - инвалиди на трудот 92.48376
Васил Томов Лица - инвалиди на трудот 91.77385
Светлана Живковиќ Лица со телесна инвалидност 88.86338
Драге Ѓорѓијовски Лица со оштетен вид 85.69756
Милка  Димовска Лица - инвалиди на трудот 84.86427
Марјанчо Николов Лица со телесна инвалидност 83.19015
Ристе Тасев Лица со телесна инвалидност 80
Драган Стоилковски Лица со телесна инвалидност 79.41177
Боби Насев Лица со телесна инвалидност 78.59718
Беќир Рамадани Лица со телесна инвалидност 78.23529
Методија Зекманов Лица со оштетен слух 78.23529
Илчо Постолов Лица - инвалиди на трудот 77.95529
Лејла Алии Лица со телесна инвалидност 77.88567
Љубица Дамческа Лица - инвалиди на трудот 77.286
Мирсад Хамзиќ Лица со телесна инвалидност 77.05882
Билјана Димова Лица со телесна инвалидност 76.50591
Стојче Ивановски Лица со оштетен вид 75.99638
Сашко Митевски Лица со оштетен вид 75.88235
Мирал Демири Лица - инвалиди на трудот 74.70588
Билјана Трајанова Лица - инвалиди на трудот 74.70588
Љатиф Фазлија Лица со оштетен слух 74.11765
Агим Алили Лица - инвалиди на трудот 74.11765
Пецо Трајкоски Лица - инвалиди на трудот 74.05968
Зоран Стојков Лица со оштетен вид 73.46831
Маринчо Владиков Лица со оштетен вид 73.36359
Павле Стаматоски Лица со оштетен слух 72.94118
Роберт Гочев Лица со телесна инвалидност 72.8393
Борјана Дојчинова Лица со комбинирани пречки 72.63452
Миле  Петров Лица со оштетен вид 72.60397
Драган Петковски Лица - инвалиди на трудот 72.35294
Катерина Станкоска Лица со оштетен слух 72.35294
Фатмир Ејупи Лица со телесна инвалидност 72.35294
Билјана Велјаноска Лица со телесна инвалидност 72.00899
Жаклина Неделковиќ Лица - инвалиди на трудот 71.99921
Боро Николоски Лица со оштетен вид 71.76471
Славко Тодороски Лица со оштетен слух 71.17647
Олга Поповска Лица - инвалиди на трудот 71.14501
Даниел Андоновски Лица со комбинирани пречки 70.93346
Фатмир Салими Лица со телесна инвалидност 70.58823
Никола Маловски Лица - инвалиди на трудот 70.58823
Љубица Марковска Лица со телесна инвалидност 70.1844
Мизафер Рушити Лица - инвалиди на трудот 69.41177
Лидија Цветановска Лица со пречки во интелектуалниот развој 69.13477
Валентина Попоска Лица со комбинирани пречки 69.00558
Љуљјета Љецај Лица со оштетен слух 68.69096
Фросина Јовановска Лица со пречки во интелектуалниот развој 68.34279
Ариз Мусоски Лица со комбинирани пречки 68.26403
Сашо Крстески Лица со телесна инвалидност 68.23529
Сашо Витанов Лица со комбинирани пречки 68.23529
Назмије Рамадановиќ Лица со телесна инвалидност 68.23529
Гоце Попоски Лица - инвалиди на трудот 68.13257
Марија Зафировска Давчевска Лица - инвалиди на трудот 68.08597
Емануела Талеска Лица - инвалиди на трудот 68.01743
Горан Максимоски Лица со оштетен слух 68.00851
Мирослав Николовски Лица со оштетен вид 67.95586
Татјана Рујковска Стојановска Лица со оштетен вид 67.69368
Јасер Шехапи Лица со оштетен вид 67.64706
Снежанка Грашковска Лица - инвалиди на трудот 67.64706
Сашка Дојчиноска Лица со комбинирани пречки 67.29514
Томе Стојаноски Лица со оштетен слух 67.26126
Дејан Давитковски Лица со оштетен вид 66.88657
Роби Алексовски Лица со оштетен слух 66.81003
Илинка Пандиловска Лица со телесна инвалидност 66.46165
Амир Мусоски Лица со комбинирани пречки 65.91109
Назми Муртезани Лица - инвалиди на трудот 65.88235
Аска Синани Лица со оштетен вид 65.88235
Светлана Маркоска Лица со комбинирани пречки 65.88235
Влатко Јованчев Лица - инвалиди на трудот 65.8541
Влатко Ѓорѓиоски Лица со телесна инвалидност 65.46288
Адем  Али Лица со телесна инвалидност 65.45109
Симе Арсовски Лица - инвалиди на трудот 65.36735
Тони Чапдаров Лица - инвалиди на трудот 65.29411
Славица  Димитрова Лица со оштетен вид 65.1498
Петре Трипунов Лица со телесна инвалидност 64.95457
Цвета Митревска Лица со оштетен слух 64.85646
Виктор Крстевски Лица со телесна инвалидност 64.84402
Елена  Младеновска Лица со телесна инвалидност 64.52618
Маја Доневска Лица со комбинирани пречки 64.48485
Дарко Фурнаџиски Лица со комбинирани пречки 64.11765
Џелал Сулејмани Лица со оштетен слух 64.11765
Мендуф Хакики Лица - инвалиди на трудот 63.7451
Бојан Нанески Лица со телесна инвалидност 63.72131
Благојчо Митевски Лица со пречки во интелектуалниот развој 63.52941
Шереf Емини Лица со телесна инвалидност 63.52941
Верица Ѓоргиева Лица со комбинирани пречки 63.52473
Горан Стаменковски Лица со пречки во интелектуалниот развој 63.44779
Методи Максимов Лица - инвалиди на трудот 63.44619
Бранкица Митковска Лица со комбинирани пречки 63.31676
Златко Шапарданоски Лица со телесна инвалидност 63.16074
Нехби Ибрахими Лица со оштетен вид 63.086
Ѓорѓи Фимков Лица со пречки во интелектуалниот развој 63.0784
Сања Раткова Лица со телесна инвалидност 62.94118
Драги Костов Лица со оштетен вид 62.94118
Оливер Трпески Лица со оштетен вид 62.94118
Васко Ефремов Лица со телесна инвалидност 62.73766
Горица Михајлова Лица со телесна инвалидност 62.56895
Христина Николовска Лица со телесна инвалидност 62.55202
Методија Илиевски Лица со комбинирани пречки 62.39118
Мерсије Илјази Лица со пречки во интелектуалниот развој 55.88235
Светлана Придаенкоска Лица со пречки во глас, говор и јазик 52.47733

 

Советник

Име Презиме Вид на инвалидност Бодирање
Славе Дамчески Лица - инвалиди на трудот 90
Соња Радевска Лица - инвалиди на трудот 84.78719
Крсте Миронски Лица со оштетен слух 83.38692
Симе Петковски Лица со оштетен вид 78.49422
Зоран Јанушев Лица со оштетен слух 76.87521
Џавит Асани Лица со оштетен вид 73.52855
Лирим Амети Лица со телесна инвалидност 72.22222
Санде Атанасов Лица со оштетен вид 71.79676
Катерина Јованова Лица - инвалиди на трудот 70.34849
Дејан Ристевски Лица со телесна инвалидност 70.02436
Кирил Ѓуровски Лица со телесна инвалидност 70
Анета Ташева Лица со телесна инвалидност 69.89524
Зоран Кирковски Лица - инвалиди на трудот 69.87538
Сања Трајковска Лица со телесна инвалидност 67.77778
Петар Крстов Лица со телесна инвалидност 67.67903
Ивица Симјановски Лица со оштетен вид 66.84865
Ивица Јанковски Лица со оштетен вид 66.00916
Тања Тасева Лица со оштетен вид 65.32506
Маријан Јосимовски Лица - инвалиди на трудот 64.44444
Мимоза Делипетрова-Томова Лица - инвалиди на трудот 62.98158
Ифраим Лута Лица со оштетен вид 62.35846
Љубица Ангелкова Лица со оштетен вид 61.9907
Новка Аврамска Лица со телесна инвалидност 61.64487
Ирена Бојмалиева Лица со оштетен вид 61.12565
Игор Ѓорѓиев Лица со телесна инвалидност 61.11111
Игор Настевски Лица со оштетен вид 61.11111
Перица Богдановиќ Лица со телесна инвалидност 61.06115
Данче Лекоска Лица со оштетен вид 60.7831
Фламур Мехмети Лица со оштетен вид 60.74106
Верица Димзовска Лица со оштетен вид 60.57355
Александар Цветановски Лица со телесна инвалидност 59.45026
Ирена Стефановска Јовановиќ Лица со оштетен слух 58.88889
Ружица Илиев Лица - инвалиди на трудот 58.40765
Катерина Бојковска Лица со телесна инвалидност 57.97624
Мирјана Златанова Лица со телесна инвалидност 57.77778
Ардит Ќамили Лица со телесна инвалидност 57.77778
Александра Сталеска Зафироска Лица со оштетен слух 57.34743
Пеце  Миловановски Лица со оштетен слух 55.41632
Кети Тоулоуми Лица со пречки во интелектуалниот развој 53.66466
Филип Симиќ Лица со комбинирани пречки 46.631

 

Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт