Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Интервју на заменик директорот на ЈП Национални шуми dr. Berat Dehari за МРТВ

Интервју на заменик директорот на ЈП Национални шуми dr. Berat Dehari за МРТВ. Денес, во дирекцијата на ЈП Национални шуми, интервју за МРТВ даде Заменикот директор dr. Berat Dehari, кој одговараше на прашањата дали во државата има доволно дрва за претстојната грејна сезона, дали ќе има зголемување на цената и на што се должи зголемувањето на цената на огревното дрво и недостатокот на дрва, како и во кои граници се движи оствареното производство на огревно и техничко дрво во тековната 2022 година и со колкава залиха на дрвни сортименти располага јавното претпријатие. Меѓу останатото, беше поставено и прашањето колкави површини се пошумени со пролетното пошумување оваа година во споредба со минатата година, кога имавме зголемен број на шумски пожари. Следете го интервјуто во вестите на МРТВ 2 ______________________________________________________________________________________ Intervista e zv.drejtorit gjeneral të NP të Pyjeve Kombëtare, dr. Berat Dehari për MRTV. Sot në drejtorinë e PP Pyjeve Kombëtare intervistë për MRTV-në ka dhënë zëvendësdrejtori Dr. Berat Dehari iu përgjigj pyetjeve nëse ka dru të mjaftueshëm në vend për sezonin e ardhshëm të ngrohjes, a do të ketë rritje të çmimit dhe cila është arsyeja e rritjes së çmimit të druve dhe mungesës së drurit. se brenda çfarë kufijsh është prodhimi i arritur i druve të zjarrit në lëvizje dhe druri teknik në vitin aktual 2022 dhe sa stoqe të asortimenteve të drurit ka ndërmarja publike. Ndër të tjera u shtrua edhe pyetja se sa sipërfaqe u ripyllëzuan me pyllëzim pranveror këtë vit krahasuar me vitin e kaluar kur kishim rritje të zjarreve në pyje.Gjithashtu prerja ilegale dhe sigurija në pergjithesi si dhe bashkëpunimi me Policin Pyjore dhe inspektoratin e pyjeve. Ndiqeni intervistën në lajmet e MRTV 2
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт