Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Новото седиште на Дирекцијата на ЈП "Национални шуми"

Новото седиште на Дирекцијата на ЈП "Национални шуми"
Владата на РСМ на ден 08.03.2022 година донесе одлука за давање согласност за Статутарна одлука за измена на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми "Национални шуми" п.о. Скопје, во која е наведено дека е потребно да се изврши усогласување, односно измена на член 4 од Статутот поради промена на седиште.
Новото седиште на Дирекцијата на ЈП "Национални шуми" од почетокот на 2022 год. се наоѓа на Булевар Св.Климент Охридски бр.68-Скопје (кај Европски универзитет), каде се сместени сите сектори во рамките на Јавното претпријатие, освен Секторот за уредување на шуми, ловишта и проектирање кој останува на својата претходна адреса.
Согласно Законот за употреба на јазиците, направено е усогласување за примена на јазикот, со Агенцијата за примена на јазикот на РСМ.
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт