Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Пријавете!!! Мито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума

На веб страната на ЈП Национални шуми, активен е бројот на отворена телефонска линија: 02 155 22 каде сите граѓаните ќе можат анонимно да пријават секаква појава на мито, корупција, кражба на дрво и други злоупотреби во шума.
Целта на поставувањето на линијата е навремено и целосно исклучување на можноста од појава на секаков вид на злоупотреба на шума, како што се бесправна сеча, кражба на дрва, предизвикување на шумски пожари, со што се предизвикуваат сериозни штети врз шумата како национално богатство.
ДА ГИ ЗАШТИТИМЕ ПОСТОЈНИТЕ ШУМИ И ДА ГИ СОЧУВАМЕ ЗА ИДНИТЕ ГЕНЕРАЦИИ
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт