Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Есенско пошумување во ПШС Галичица-Охрид

Согласно предвидувањата во Посебните планови за стопанисување со шуми, ПШС Галичица - Охрид заврши со есенското пошумување на 7ха површина, во ШСЕ Врбјанска шума, оддел 37а, во рамки на сечиште. Пошумени се вкупно 10.000 броја на садници од дуглазија, во дупки. Во пошумувањето беа вклучени вработените во шумското стопанство, во изминатите 10 дена.
ЈП Национални шуми преку акциите за пошумување, освен обврската согласно Посебните планови, има за цел и зголемување на површините под шума, како и подигање на еколошката свест кај населението за поголема грижа за шумите како природно богатство од општ интерес за нас и идните генерации.
ДА ГИ ЧУВАМЕ И ЗАШТИТИМЕ ШУМИТЕ, НАШИТЕ ЕДИНСТВЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВОЗДУХ
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт