Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Огласи

Одлука за избор и неизбор по оглас 04-2022

mkd shumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 37 - м од Законот за јавните претпријатија  (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018, 35/2019 и 275/2019), а во врска со Огласот за вработување на определено време бр.04/2022 до 31.12.2022 година, објавен во дневните весници „Нова Македонија“, „Вечер“ и „Коха“, ВД Директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“  -  Скопје донесе:

О Д Л У К А

Превземи документ

Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт