Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Огласи

ОДЛУКА за избор на работници на неопределено време

mkd shumi

Врз основа  на член  37 - м од Законот за јавните  претпријатија   {Сл. весник на РМ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), а во врска со објавениот јавен оглас во дневните  весници "Нова Македонија", "Коха"  и "Вечер"  на  ден  18.12.2018 година,  Директорот  на  Јавното  претпријатие  за  стопанисување  со државни шуми "Македонски шуми"- Скопје донесе:

 

 

 

ОДЛУКА

 

за избор на работници на неопределено време

 

 

Превземи документ

 

Назад

COVID-19 (корона вирус)

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт