Информации

Пребарување

Loading

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Огласи

ОДЛУКА за избор на работници на оnределено време за nериод до 31.12.2018 година

 
 
mkd shumi
Врз основа на член 37 - м од Законот за јавните претпријатија ( Сл . весни к на РМ бр. 38/ 96, 6/ 02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/ 13, 41/14, 138/ 14, 25/ 2015, 61/ 2015, 39/2016 и
64/2018), а во врска со објавениот оглас во дневните весници " Нова Македонија ", " Коха " и
" Вечер" на ден 22.06.2018 година , Директорот на Јавното претпријат ие за стопани сув а ње со
државни шуми "Македонски шуми " - Скопје донесе :
ОДЛУКА
за избор на работници на оnределено време за nериод до 31.12.2018 година
 

Превземи документ

 

Назад

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

СИЗП

  • mkdsumi

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт