Информации

Пребарување

Loading

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Јавни набавки

Измена и дополна на План за Јавни набавки 2019

mkd shumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 27 од Статутот, а во врска со член 75 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РСМ " бр. 24119), Уnравниот одбор на ЈЛ"Национални шуми" на ден 26.07.20 19 година ја доставува следната:

 

 

ОДЛУКА

За измена и доnолнување на Планот за јавни набавки

Измена и дополна на План за јавни набавки 2019

Назад

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

СИЗП

  • mkdsumi

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт