Информации

Пребарување

Loading

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Извадок од Нацрт-записници од седници на Владата во врска со потребата од превземање мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извадок од Нацрт-записникот од триесеттата седница на Владата, одржана на 27.3.2020 година

 

Извадок од Нацрт-записникот од 29-та седница на Владата, одржана на 26.03.2020 година

 

Извадок од Нацрт-записникот на Дваесет и осмата седница на Владата на РСМ одржана на 25.03.2020

 

Извадок од Нацрт-записникот на Дваесет и седмата седница на Владата на РСМ одржана на 24.03.2020

 

Извадок од Нацрт-записникот на Дваесет и шестата седница на Владата на РСМ одржана на 23.03.2020

 

Дополна на заклучок од Дваесет и првата седница на Владата одржана на 21.03.2020

Извадок од Нацрт-записникот на Дваесет и петтата седница на Владата на РСМ одржана на 21.03.2020

 

Извадок од Нацрт-записникот на Дваесет и четвртата седница на Владата на РСМ одржана на 20.03.2020

 

Извадок од Нацрт-записникот на Дваесет и третата седница на Владата на РСМ одржана на 19.03.2020

 

Записник од четвртиот состанок на ГККШ за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 19.03.2020

 

Извадок од Нацрт-записникот на Дваесет и првата седница на Владата на РСМ одржана на 17.03.2020

 

Извадок од Нацрт-записникот на Дваесеттата седница на Владата на РСМ одржана на 16.03.2020

 

Извадок од Нацрт-записникот на Деветнаесеттата седница на Владата на РСМ одржана на 14.03.2020

 

Извадок од Нацрт-записникот на Осумнаесеттата седница на Владата на РСМ одржана на 13.03.2020

 

Извадок од Нацрт-записникот на Седумнаесеттата седница на Владата на РСМ одржана на 12.03.2020

Листа на дијагнози на хронични состојби

Објаснување за прогласување Пандемија

Образец Public Health Passenger Locator

Извадок од Нацрт-записникот на Шеснаесттата седница на Владата на РСМ одржана на 11.03.2020

 

Извадок од Нацрт-записникот на Петнаесеттата седница на Владата на РСМ одржана на 10.03.2020, а во врска со потребата од преземање дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (КОРОНА ВИРУС)

 

Нивоа на ризик по држави

 

Категории на лица кои треба да бидат ослободени од работа и работни активности

Назад

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

СИЗП

  • mkdsumi

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт